Näidisettevõte 1

Võtame ühe näidisettevõtte, kes on täna reaalselt Navireci kasutaja ning varustas 2008 aasta suvel Navirec seadmetega oma sõidukipargi 29 operatiivsõidukit (17 väikesõidukit ning 12 raskeveokit koos kütusejälgimisega). Tulemusena suudeti oluliselt kokku hoida sõidukitega seotud kulusid- vähenesid kuusisesed kilometraažid ca 500 km võrra, jõuti kliendini operatiivsemalt ning meeskonnad töötavad oluliselt efektiivsemalt.
Vaatame nendele numbritele lähemalt otsa:

Kulud 1 aasta lõikes:

Seadmed väikeautole 17 x 249,26 € = 4 237,34 €
Seadmed kütuseandurile 12 x 287,60 € = 3 451,23 €
Kütuseandurid 12 x 159,78 € = 1 917,35 €
Aastane kuutasu 29 x 12 x 23,65 € = 8 229,26 €
Kokku: 17 835,18 €

Kokkuhoid/võit 1 aasta jooksul:

Kogu võidetud kilometraaž väikeautolt : 17 x 12 x 500 = 102 000 KM
Kogu võidetud kilometraaž rasketehnikalt: 12 x 12 x 500 = 72 00 KM

Paneme need numbrid ümber rahasse, eeldades et väikeauto tarbib keskmiselt 9 L/ 100 km ja rasketehnika 30 L/ 100 km:

102 000 x 0,09 = 9180 L , mis teeb rahalise võidu 9180 L x 0,96 € = 8 800,63 €
72 000 x 0,3 = 21 600 L, mis teeb rahalise võidu 21 600 L x 0,96 € = 20 707,37 €

Kokku märkimisväärne 29 508 € !

Võit kokku 11 672,82 € aastas, kus iga järgmine aasta on 9 650,66 eurot kasumlikum (seadmete soetusmakse puudumisel)

Lisame siia juurde veel meeskonna efektiivsusfaktori kasvu (tulem, mida tihtipeale rahas ei mõõdeta), lähtudes faktist kus ekipaaž (mees koos sõidukiga) töötab 1 h päevas efektiivsemalt tänu Navirec süsteemile. Aastas on kokku 365 päeva, millest 255 on arvestuslikud tööpäevad. Võttes aluseks, et ekipaaži 1 h kulu (koos palgafondi ning muude kuluartiklitega) on ca 19,17 €, saame teha ühe huvitava arvutuse:

Aastas on 255 tööpäeva, millest igapäevaselt tekib lisandväärtus 1h. Töötunni brutohind on 19,17 € ning kokku on 29 ekipaaži:

255 x 19,17 x 29 = ca 140 605,63 eurot!

Nagu näha on siinkohal näitena toodud ettevõtte ROI aasta peale ca 0,61 – ehk siis iga investeeritud euro tõi tagasi/aitas kokku hoida aastas 0,61 eurot!

Kliendi kommentaar: Peamine kriteerium miks me otsustasaime Navirec kasuks on nende süsteemi arusaadavus ning töökindlus ja meeskonna suutlikkus olukordi korrektselt lahendada. Algusest peale oli selge mida ning kuidas süsteem võimaldab, vastupidiselt konkureerivatele lahendustele. Tänaseks oleme seda kasutanud juba aasta ning integreerinud süsteemi kogu oma masinapargi. Olen jätkuvalt rahul süsteemiga kuna saan alati sealt selle informatsiooni mis on vajalik ning koostöös Navireci meeskonnaga oleme suutnud kõik jooksvad muudatused autopargis lahendada.

Näidisettevõte 2

Toome siinkohal teise näite ettevõtte kohta, kelle põhitegevuseks on konteinerite vedu. Navireci poole pöördusid nad 2008 aasta septembris ning põhiprobleem oli eelkõige kõrged kütusekulud ning teadmatus, mis tegelikkuses sõidukipargis täpselt toimub.
Varustasime seejärel sõidukipargi ca 30 veomasinast 18 kriitilisemat sõidukit Navirec jälgimissüsteemide ning kütuseanduritega. Tulemused olid üleootuste head- ainuüksi kütuse koondarved vähenesid juba järgmisel kuul keskeltläbi 15%
Seega, toome taaskord rahalise näite kulude ning võitude kohta viimase 10 kuu jooksul.

Investeeringud seadmetesse ning kuutasud:

Seadmed kütuseandurile paigaldusega: 18 x 319,56 € = 5752,05 €
Kütuseandurid paigaldusega: 18 x 191,73 € = 3 451,23 €
Kuutasu 10 kuu kohta: 18 x 25,56 € x 10 = 4601,64 €
Kokku: 13 804,92 €

Kokkuhoid/Võit ühe aasta jooksul:

Kuna kõik sõidukid on igapäevases liikumises, on kütusekulud kuude lõikes märkimisväärsed. Ühe sõiduki tarbitud kütuse hulk ühes kuus on keskeltläbi 3900 L (seda juba peale Navirec süsteemi poolt tekitatud kokkuhoidu). Siinkohal saab numbrites välja tuua võidu, mis saavutati tänu süsteemi kasutusele võtmisele:

Ühes kuus kuluv kütuse hulk: 18 x 3900 L = 70 200 L
Kütuse hulk enne 15% säästu: 70 200 L + 15% = 80 730 L
Võidetud liitrid igas kuus: 80 730 L – 70 200 L = 10 530 L

Kui arvestada säästetud kütuse hind ümber, saame rahalise võidu igas kuus :

10 530 L x 0,96 €/l = 10 094,84 € !

Antud arvutus näitab värvikalt, et kliendi poolt tehtud investeering tasus ennast ära juba vähem kui 2 kuuga. Lisaks saavutati võidud logistilises liikumises ning võidi kindel olla, et töötaja ning tööandja vahelisi kokkuleppeid austatakse.

Kliendi kommentaar: 2008 aastal paigaldasime oma sõidukitele Navirec GPS/GPRS jälgimissüsteemi koos kütusejälgimise võimalusega ja oleme antud toote ning selle võimalustega väga rahul. Peale süsteemi paigaldust on meie kütusekulud sõidukipargile langenud ca 15 %. Omame konkreetset ülevaadet sõidukite kasutuse ning kulude kohta. Võime kindlad olla faktidele liikumiste, kütuse tankimiste, kadude ning tarbimiste kohta, mistõttu on kaudselt oluliselt vähenenud kulud ning suurendatud tulusid. Lisaks on lahendus pidevalt arenev ning lisandub täiendavaid võimalusi, mis muudab meie tööd veelgi mugavamaks ning kiiremaks.
Julgeme Navirec toodet soovitada ka teistele!

Cantori OÜ

Andres Kask, tegevjuht

Tartu ettevõte kelle tegevusvaldkonnaks on betooni tootmine ning laialivedu. Sõidukitele paigaldati seadmed koos segupüti pöörlemist jälgivate magnetitega (fikseerivad transpordi- ning mahalaadimisasendit). Fookusesse võeti kütusekulu jälgimine, betooni kadu enne objektile jõudmist ning logistiline planeerimine. Investeeringut ei kardetud, kuna kulude kokkuhoid ning efektiivsuse kasv oli ilmne!

Tulemuseks on kulude oluline kokkuhoid esimesest päevast alates, distsipliini paranemine ning töökorralduse ja autode tõhusam logistiline planeerimine. Kuna otsesed kulud olid tekkinud läbimõtlematu ja tarbetu sõiduki kasutuse tulemusena, siis tekkis märkimisväärne kokkuhoid seoses töökorralduse ja logistilise planeerimisega. Lõpetati betoonijääkide vedu ilma ettevõtte juhtkonnaga kooskõlastamata. Lahendusest sai juhtkonna jaoks ainuke reaalne tööriist ülevaate saamiseks ettevõttes toimuvast.